สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศให้มีสัตว์ป่าสงวนรวม 15 ชนิด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร • แรด • กระซู่ • กูปรี หรือโคไพร • ควายป่า • ละอง หรือละมั่ง • สมัน หรือเนื้อสมัน • เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ • กวางผา • นกแต้วแล้วท้องดำ • นกกระเรียนไทย • แมวลายหินอ่อน • สมเสร็จ • เก้งหม้อ • พะยูน หรือหมูน้ำ

ส่วนเนื้อทราย ถูกตัดออกจากการเป็นสัตว์ป่าสงาน เพราะ สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก

Advertisements

แมวลายหินอ่อน

ชื่อสามัญ

Marble Cat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pardofelis marmorata

ลักษณะ

เป็นแมวป่าขนาดกลาง น้ำหนักประมาณ 4 – 5 ก.ก. อาศัยอยู่ในป่าดงดิบและป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่มักอยู่บนต้นไม้ ชอบออกหากินในเวลากลางคืน อาหารได้แก่ แมลง งู นก หนู และลิงขนาดเล็ก


พะยูน

ชื่อสามัญ

Dugong

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dugong dugon

ลักษณะ

ไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ตามท้องทะเลชายฝั่ง ไม่มีครีบหลัง น้ำหนักประมาณ 300 ก.ก. อยู่รวมกันเป็นครอบครัว หลายครอบครัวจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงใหญ่ กินพืชจำพวกหญ้าทะเลตามชายฝั่ง ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ใช้เวลาตั้งท้องป ระมาณ 1 ปี

 


เก้งหม้อ

ชื่อสามัญ

Fea’s Barking Deer

ชื่อวิทยาศาสตร์

Muntiacus feai

ลักษณะ

ลักษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่สีลำตัวคล้ำกว่า หางสั้น ด้านบนสีดำตัดกับสีขาวด้านล่างชัดเจน ชอบอาศัยอยู่เดี่ยวในป่าดงดิบตามลาดเขา จะอยู่เป็นคู่เฉพาะในฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น ชอบกินใบไม้ ใบหญ้าและผลไม้ ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 6 เดือน

 


นกกระเรียน

ชื่อสามัญ

Sarus Crane

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grus antigone

ลักษณะ

เป็นนกขนาดใหญ่ที่เคยพบตามท้องทุ่งที่ชื้นแฉะ และหนอง บึง เมื่อยืนมีความสูงราว 150 ซ.ม. ออกหากินเป็นคู่และกลุ่มครอบครัว และจะจับคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิต มีความผูกพันกับคู่สูงมาก ชอบกินแมลง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ เมล็ดข้าว และหญ้าอ่อน วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง

 


เลียงผา

ชื่อสามัญ

Serow

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capricornis sumatraensis

ลักษณะ

เป็นสัตว์กีบคู่มีเขาจำพวกแพะ ความสูงที่ไหล่ 85 – 94 ซ.ม. หนักประมาณ 85 – 140 ก.ก. อาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผา หรือถ้ำตื้น ว่องไวและปราดเปรียวมาก สามารถว่ายน้ำข้ามระหว่างเกาะ และแผ่นดินได้ มีประสาทตา หู และรับกลิ่นได้ดีมาก ชอบกินพืชต่างๆ ออ กลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 7 – 8 เดือน

 


กวางผา

ชื่อสามัญ

Goral

ชื่อวิทยาศาสตร์

Naemorhedus griseus

ลักษณะ

มีลักษณะคล้ายแพะ ความสูงที่ไหล่ 50 – 70 ซ.ม. หนักประมาณ 22 – 32 ก.ก. มีขาที่แข็งแรง สามารถกระโดดตามชะง่อนผาได้อย่างว่องไว พบตามยอดเขาสูงชันจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี อาหารได้แก่ พืชตามสันเขาและหน้าผาหิน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 6 – 8 เดือน มีอายุประมาณ 8 – 10 ปี